Finance

Finanční povinnosti členů Yacht clubu Krnov

 • Vstupní poplatky zájemců o členství v Yacht clubu z.s. Krnov ( při vstupu ) :
 • dospělá osoba 4000 Kč, vstupní poplatek dítěte člena-zdarma.
 • V prvním – čekatelském roce- platba členských příspěvků jako člen )
 • Členské poplatky  (ročně)  dospělá osoba  900  Kč
 • Děti ………4-14 let …………………………….. 200  Kč
 • Mládež …15-17 let……………………………..  400  Kč
 • Studenti 18-26 let………………………………  500  Kč
 • Důchodci a mateřská dovolená……………  700  Kč.
 • Členské příspěvky se platí do konce února každého roku na účet:

  174015472 / 0300 ČSOB

 • Pronájem místa pro chatku  ( ročně )….   200,- Kč
 • Členové clubu, kteří nebudou v daném roce ze závažných důvodů (zdravotních) moci využívat oddílových výhod ( návštěva areálu ) si podají písemnou žádost o úlevu platby do konce února daného roku, adresovanou výboru clubu (yckrnov@centrum.cz). Po schválení úlevy, kterou obdrží písemně, zaplatí udržovací poplatek : 200,- Kč
 •  Možnost  využívat areál pro rodinné a jiné společenské akce se musí předem písemně nahlásit výboru clubu na mail: yckrnov@centrum.cz , s podrobným komentářem o využití.
 •  Platby za krátkodobou návštěvu :
 •  host, známý od 6 let, 1-2 hodiny bez sportovišť……………….10,- Kč / osoba
 •  Návštěvy členů clubu – závody, soustředění, narozeniny, svatba, rod. oslavy, posezení více návštěvníků (v této ceně jsou již zahrnuty volné vstupy na kurty, windsurfing, jachting)  :
 •  dospělý host, známý od 15 let …………………….50,- Kč / osoba
 •  děti do 14 let……………………………………………….25,- Kč / osoba
  (tyto běžné návštěvy se budou hlásit a platit u pana správce  nebo na účet yckrnov, žádost o vystavení dokladu zašlete na yckrnov@centrum.cz , platbu zajistí člen, který si návštěvu pozval)
 • Nocleh ve vlastním stanu( při závodech )………….. 30,- Kč / osoba
 • Nocleh bez povlečení u členů ………….……………..…60,- Kč / osoba
 • Nocleh s povlečením u členů………………..…………..120,- Kč / osoba
 • Karavan nečlenů……………………………………………….50,- Kč/den
 • Tenisové kurty pro nečleny za 1 hod. ………………… 50,- Kč/ osoba
 • Volejbalový kurt  pro nečleny…………………………….. 30,- Kč / osoba
 • Cestovné na závody: 3 osoby (závodníci)………………. 3,- Kč / km
  – 2 osoby 2,50 Kč á km
  –  1 osoba 2,- Kč á km
 • Závodníci, kteří míní čerpat tyto náhrady musí na začátku sezóny tj. do 15.4. podat předsedovi sportovní komise písemný přehled účasti na závodech s předpokládanými požadovanými náhradami. Sportovní komise rozdělí na jednotlivé závodníky přidělené finanční prostředky na tuto činnost.                                                                                                                                     V Krnově 7.4.2017