O nás

 

Rok vzniku organizovaného jachtingu v Krnově je datován do roku 1973, kdy se dva kamarádi rozhodli postavit první plachetnici v Krnově a tím si splnit romantický klukovský sen, brázdit vodní hladiny jezer nebo snad i moří. Plány, které měli k dispozici byly německé plány na plachetnici Pirát. Když kostra byla hotová, také se dozvěděli, že v textilním podniku Karnola jsou uskladněny dvě úplně nové plachetnice, stejné lodní třídy, které zakoupil závodní výbor ROH a nikdo si s tímto sportovním nářadím nevěděl rady. Slovo dalo slovo a hoši založili sportovní oddíl jachtingu při Tělovýchovné jednotě v Krnově. V krátké době se podařilo zakoupit za směšné peníze ze skladu sportovních potřeb třídového laminátového Fina. A první flotila jachet byla v Krnově na světě.
Kámen úrazu však byl v tom, že v té době byl krnovský rybník poškozen a široko daleko nebyla voda. Nejbližší jachetní oddíl byl až v Dolním Benešově na rybníku Nezmar. Tady krnovští jachtaři našli spřízněné duše a právě tady začali sbírat první jachtařské zkušenosti. Brzy jsme zjistili, že nedaleko za hranicemi v Polsku se nacházejí krásná jezera Otmuchov, Nisa a především jezero na Turawě. Tyto jachtařské terény se vyrovnaly s nejlepšími vodními plochami v Československu.
Na Bezručově ulici v Krnově, v bývalém zasilatelství uhlí, vybudoval oddíl svou základnu, kde byla klubovna, ale hlavně dílny ve kterých bylo postaveno mnoho lodí a tehdy se velkou rychlostí rozvíjel windsurfing. V osmdesátých  letech byl konečně opraven Petrův rybník. Oddíl se správně rozhodl, že jachtaři mají být u vody a né v centru města.V té době především závodní činnost mládeže začala sklízet úspěchy i v celorepublikovém měřítku. Chyběla ale domácí základna. S velkým nasazením a entuziasmem se vybudoval na severní hrázi dnešní areál krnovských jachtařů.
Od roku 2001 se oddíl odtrhl od Tělovýchovné jednoty v Krnově, založil občanské sdružení Yacht club Krnov.